woordmerk

Op 25 mei 2009 werd AMAKUZAND boven de doopvont gehouden onder het moto: wie creatief bezig is… is een kunstenaar.

Wij willen op vrijwillige basis met iedereen die interesse heeft in kunst onze ervaring delen, initiatieven uitwisselen, deelnemen aan tentoonstellingen of kunstmarkten en hebben ook zelf al enkele keren een cultuurmarkt op poten gezet.

Onze aandacht gaat niet alleen uit naar schilders of beeldhouwers, ook andere kunstvormen en expressies in de breedste zin vinden een plaats in onze groep. Ben je creatief bezig met woorden, bloemen, parels, verf, hout, woord, glas, zijde, papier of metaal, je bent altijd een meerwaarde voor AMAKUZAND.

Verder wordt er door verschillende leden deelgenomen aan kunstmarkten op eigen initiatief.

We staan ook open voor groepstentoonstellingen en tentoonstellingen van enkele leden samen en steunen hen hier ook financieel in de huur van locaties.

Ondertussen hebben we 20 leden die zich met hart en ziel inzetten voor de kunst.

Voorwaarde om lid te worden is wel dat je een inwoner bent van Groot-Zandhoven.