Verd... nee dus, we gaan niet terug van start ... omwille van de verergerende coronasituatie werd er beslist ondermeer de Kerst- en Kadobeurs niet te laten plaatsvinden.

Spijtig.

 Kerstbeurs2021